Přechod na průběžnou výrobu ve všech třech výrobních závodech

Freinberg, červenec 2017

Skupina Schwarzmüller omezuje v průběhu roku svůj růst, aby mohla rychleji uplatnit nastoupenou restrukturalizaci výroby. V polovině roku dosáhl tento výrobce mírně slabších výsledků výroby než v loňském roce. Do konce roku má být ale dosaženo počtu 200 vozidel navíc, tj. celkem 9100 přívěsů, návěsů a nástaveb. To dnes  31.7.2017 oznámil CEO Roland Hartwig v sídle podniku ve Freinbergu (Horní Rakousko). Plánovaný růst do roku 2020, v němž má být dosaženo obratu 450 milionů EUR, ale tento prémiový výrobce nebude měnit.

Schwarzmüller v současnosti provádí největší reorganizaci výroby ve své historii, vysvětluje Hartwig. Tři výrobní závody v Rakousku, Česku a Maďarsku přechází z koncepce stacionární výroby na výrobu průběžnou, sekvenční. Tím se dosáhne vyšší efektivity a zkrátí se i průběžná doba výroby. „Slíbili jsme, že naše vozidla budou vyráběna o 50% rychleji. To je náš nejvyšší cíl v této fázi plánování, mířícího k době stopadesátiletého jubilea podniku. K tomu musíme přijmout i skutečnost, že letos nebudeme růst tak silně, jak jsme předpokládali, a vyrobíme asi o 400 vozidel méně, než bylo původně plánováno“, konstatoval Hartwig.

Sekvenční linková výroba v taktech i pro individuální vozidla

Restrukturalizace na průběžnou výrobu v pevných taktech je proto tak komplexní, že Schwarzmüller vyrábí 135 typů vozidel ve zhruba 1.000 variantách. Více než 60% vozidel obsahuje zcela individuální komponenty. Slíbené urychlení výroby lze dosáhnout jen pomocí její inteligentní organizace do výrobních taktů, zdůraznil CEO. Velká různorodost v konečném efektu povede k tomu, že optimální pořadí produktů na výrobních pásech je možné jen pomocí matematických modelů. „Potřebné rozdělení do výrobních sekvencí není člověk už sám o sobě schopen plánovat“, řekl Hartwig. Skupina Schwarzmüller je v branži užitkových vozidel jediným výrobcem, který veškerou svou výrobu do takových sekvencí člení. Plného rozvinutí „průběžné výroby dělené do sekvencí“ má být dosaženo v první polovině roku 2018.

Každý závod je plnohodnotným centrem kompetence

Schwarzmüller se v probíhajícím kvartálu rozhodl zmíněnou reorganizaci uspíšit, aby bylo možné ji dokončit v dřívějším termínu. Ale nejen výroba bude nově organizována, také všechny tři závody budou rozvíjeny tak, aby tvořily samostatná kompetenční centra, jimž budou přiřazeny skupiny vozidel od jejich konstrukce až po montáž. Dosud byla v rovině konstrukčních celků uplatňována specializace. „Přibrzdíme teď trochu náš růst, abychom zkrátili dobu realizace zahájené změny“, vysvětlil Hartwig. „Tím můžeme našim zákazníkům nabídnout zkrácení průběžné doby výroby různých skupin vozidel dříve, než bylo původně plánováno“.

2017: Růst společně s trhem

Skupina Schwarzmüller ale bude přesto dál růst. CEO plánuje aktuálně dosažení obratu 360 milionů EUR po 342 milionech v minulém roce. To znamená zvýšení o 5 procent oproti 10 procentům v roce 2016. Porosteme s trhem, uvedl Hartwig. Na základě optimalizace v nových výrobních oblastech by měl být očekávaný hospodářský výsledek stabilně pozitivní. Schwarzmüller od doby přijetí své strategie v roce 2012 organicky vyrostl z obratu 229 milionů EUR na 342 milionů v roce 2016. To je nárůst o 49 procent během čtyř let.

Stoupá poptávka po komplexních vozidlech

Se svým tržním výkonem je Schwarzmüller velmi spokojen. V oblasti vozidel s vyšší přidanou hodnotou pro stavební průmysl či ekologické hospodářství jsou registrovány výrazné nárůsty zakázek. To platí například pro ocelové sklápěče, vyráběné v českém Žebráku. Tam směřovalo v prvním pololetí o 50 procent více zakázek než ve srovnatelném období loňského roku. Nové výrobní principy uplatněné v Žebráku vedly k dosažení devadesátiprocentní spolehlivosti dodacích termínů. V mateřském závodě v Hanzingu se díky restrukturalizaci výroby vozidel s posuvnou podlahou zvýšil její výkon při stejných zdrojích o 40 procent.

Růst v Německu pokračuje

Prodej v Německu se i v prvním pololetí roku 2017 vyvíjel velice dobře. Posun výrobního sortimentu víc k vozidlům pro stavebnictví se na žádném jiném trhu neprojevil více. Je to patrné z došlých objednávek do konce měsíce června, kterých bylo o 30 procent víc než vloni (2017: 1.202 kusů, 2016: 902 kusů). S celkovým plánovaným počtem 2.400 kusů v roce 2017 bude Německo poprvé s odstupem nejsilnějším trhem a předstihne Rakousko.

Pro další informace:

Mgr. Michael Prock, Prock+Prock Marktkommunikation GmbH, tiskový mluvčí.
Rochusgasse 4, 5020 Salzburg, Österreich
E-Mail: mp@prock-prock.at, Tel.: +43.662.821155.0

__________________________________________________________________________

Skupina Schwarzmüller je jedním z největších evropských výrobců užitkových vozidel, který působí v současnosti ve 20 zemích převážně střední, jihovýchodní a východní Evropy. Podnik vyniká inovativním přístupem a pokrokovou technologií, určuje měřítka ve svém oboru a díky své více než stočtyřicetileté tradici je specialistou při řešení individuálních přepravních úkolů. Nejvýznamnějšími oblastmi využití vozidel Schwarzmüller je dálková přeprava, stavebnictví, průmysl minerálních olejů, potravinářství a dřevozpracující průmysl. Schwarzmüller vyrábí ročně více než 8.800 vozidel, zaměstnává aktuálně cca 2.240 spolupracovníků a v minulém obchodním roce (2016) dosáhl obratu 342 milionů EUR. Vedle svých výrobních závodů v Rakousku (Hanzing), Česku (Žebrák) a Maďarsku (Budapest) nabízí podnik celoevropskou síť 350 servisních míst.