Inteligentní řešení vytvářejí větší hodnoty

Naší vizí jsou vozidla budoucnosti.

Vize společnosti Schwarzmüller

Nové horizonty díky individuálním řešením.

Skupina Schwarzmüller otevírá nové horizonty při užívání užitkových vozidel. Řešeními šitými na míru zvyšujeme výkonnost našich vozidel a zákazníkům dáváme do ruky nástroj se zárukou přidané hodnoty. Důkladným zkoumáním požadavků našich zákazníků překonáváme jejich očekávání.

Poslání společnosti Schwarzmüller

S náruživostí rozvíjet řešení.

Rozdíl je v našich lidech! Skupina Schwarzmüller vyvíjí, vyrábí a servisuje užitková vozidla pro optimální využití ve tvrdém konkurenčním prostředí náročných odvětví. Naše produkty udávají orientační kritéria v užitečném zatížení, ovládání, doby využití a v nákladech během celého životního cyklu. Lépe než konkurence chápeme svět našich zákazníků a děláme více pro jejich ekonomickou výkonnost.